Detta är en demobutik. Beställningar som läggs kommer inte att behandlas.

Öppna menyn Menu
Till kassan Till kassan
verkkokauppa-demo.koivuniemi.com/sv-b2c/integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy Publishing House Koivuniemi

Integritetspolicy i enlighet med personuppgiftslagen (HetiL 523/99, avsnitt 10)

 1. Den registeransvarige

  Namn: Publishing House Koivuniemi
  Kontakter: PL 72, 02771 Espoo
  Tel. (09) 888 2820
  www.koivuniemi.com

 2. Kontaktperson i ärenden angående registret

  Namn: Personens namn
  Kontakter: se ovanför

 3. Registrets namn

  Publishing House Koivuniemi kund- och marknadsregister

 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter / användning av registret

  Registeransvarige hanterar kontaktuppgifter enligt följande:

  • Personuppgifter hanteras konfidentiellt
  • Marknadsföring av registeransvarigens produkter
  • Kontakta deltagare och vinnare
  • Utveckling avregisteransvarigens verksamhet och relaterad kundserviceutveckling
 5. Registrets datainnehåll

  En registrerad namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

 6. Regelmässiga uppgiftskällor

  Kundinformation erhålls med kundens samtycke från sig själv (§ 8 första stycket. 1 punkt i personuppgiftslagen).

 7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES. Uppgifter från registret kommer inte att avslöjas utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 8. Principerna för skyddet av registret

  Information som lagras i en dator (principerna om tillgång till registret och kontroll av användningen och det fysiska skyddet av enheterna). Tillgång till registret är endast tillgängligt för personer som är anställda av Publishing House Koivuniemi som behöver information i sina uppgifter. De har användarnamn och lösenord. Uppgifterna finns i ett slutet nätverk som tekniskt skyddas av en brandvägg. Kunder kan, om de så önskar, kontrollera informationen som är skriftlig om dem och lagras i personregisteret, förbjuda användningen av uppgifterna eller kräva att uppgifterna raderas eller repareras genom att skicka ett relevant meddelande till Publishing House Koivuniemi. Vi ber dig att ge kontaktinformation för alla meddelanden och namnet på vår hemsida.

Back to top